Hovedside  ||  Informasjon  ||  Tjenester  ||  Nyttige tips  ||  Linker  ||  Arkiv  ||  Kontakt  ||  Kundeservice  || Tilbake


19.08.2010, sist oppdatert 28.10.2011
Gå tilbake til Tipssiden

Lær deg å hindre identitetstyveri

Se også "pc-sikkerhet"

 


Her er en video fra Telenor som viser hvor enkelt det er at din datamaskin blir infisert


 

Crackere, bander og identitetstyver pønsker stadig ut nye måter å angripe din PC. Se her hvordan du skal hindre dem.

Vi kan de fleste av oss i god tro holde systemet oppdatert og jevnlig kjøre skanninger med oppdatert antivirus og antispionprogramvare og likevel bli angrepet. Så; uansett om det er en ny variant av en kjent fiende som en trojansk hest, eller en helt ny form for angrep, kan dagens trusler få selv den mest sikkerhetsbevisste blant oss til å bli sårbar.

Det er imidlertid måter risikoen kan reduseres på. Regel nummer én for et godt forsvar, er å vite hva som kommer mot deg. For å beskytte deg, bør du selvfølgelig vite hvordan du holder PC'n oppdatert, med de nødvendige forsvarsprogrammene utstyrt med den siste etterretningen.

Opplæringsside om phishing (engelsk): http://apwg.org
Bruk Google Oversetter http://www.google.com/intl/no/toolbar

 

 
Enkelt vern mot problemet
  Det er en grei oppskrift over hva man kan gjøre for å verne seg mot ID-tyveri.
Det er viktig å dele egen innsats inn i tre faktorer:

Forebygge

Oppdage

Bekjempe
   
Forebygge
  Gode tiltak for å forebygge ID-tyveri er den viktigste faktoren. Ved å være oppmerksom og våken i forhold til kildene de kriminelle benytter kan du allerede oppnå et godt vern.
Aldri oppgi personlig info til ukjente på telefon, gjennom e-post, eller over Internett med mindre
det er du selv som har tillatt trafikken
Legg aldri igjen personinformasjon hos selskaper du ikke vet nok om
Husk at passord og PIN-koder er personlige, og skal ikke gis til andre
Ha i tankene hvor mye informasjon som flyter gjennom postkassen. Da vil du raskt se at den vil
kunne være et førstevalg for kriminelle som ønsker informasjon om deg. Dersom postkassen din ikke er låsbar, bør du vurdere å sette lås på
Tilintetgjør dokumenter som inneholder personopplysninger, før disse kastes i avfallsdunken.
Dokumenter som har spesiell beskyttelsesverdi, slik som PIN-koder og lignende, bør fortrinnsvis brennes eller destrueres på annen måte
Ikke å ha info som kan gi tilgang til sensitiv informasjon i lommebok eller vesker
Klikk aldri på linker i ePost fra institusjoner du tilsynelatende kjenner for så å legge inn
personinformasjon på siden du kommer til; skriv heller inn adressen du kjenner fra før
Bruk brannmurer, virusprogrammer, antispionprogrammer til å beskytte din private datamaskin.
Ikke bruk for enkle passord på dine kundesider, din nettbaserte ePost eller andre sider med
beskyttelsesbehov. Vær oppmerksom på at noen virksomheter beskytter passordet ditt for dårlig - derfor kan det være lurt å unngå å bruke samme passord flere steder
Ha dine personlige data – dine personopplysninger – på et sikkert sted
Sjekk om forbindelsen er beskyttet (kryptert) ved utveksling av persondata
Vær oppmerksom på at det går an å reservere seg mot at noen endrer din postadresse via
Internett. Kontakt eventuelt Posten om dette
   
Oppdage
  Vær OBS! på signaler som kan tyde på at du er utsatt for et ID-angrep. Jo tidligere slike aktiviteter oppdages, dess større muligheter er det for å begrense skadepotensialet.
  Vær på vakt hvis du:
mottar regninger for produkter du ikke selv har bestilt
oppdager uventede disposisjoner som fremgår på din kredittkortregning
mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om dette
mottar varsel om at adresseendring er mottatt
mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført
mottar gjenpartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha initiert det som gjør det nødvendig
   
  Følg godt med - og:
kontroller nøye dersom du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc
før jevnlig kontroll med at det ikke er unormale eller ukjente transaksjoner på dine konti. Vær spesielt oppmerksom på konti med tilknyttet kredittkort
Vær oppmerksom på at du selv kan sjekke hvilken adresse du står registrert med i Folkeregisteret. Dette kan du gjøre via innloggingstjenesten MinSide
                       www.norge.no/minside
   
Bekjempe
  Hvis først ulykken er ute og du har blitt utsatt for ID-tyveri, er rask handling det viktigste for å forsøke å begrense skadene.
Anmeld forholdet til politiet
Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget av eventuelle ID-tyveriet
Reager umiddelbart dersom du mottar informasjon om ny konto eller liknende
Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner. Be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt
Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller kortselskap
Følg nøye med på at postgangen kommer som normalt. Dersom du har mistanke om urettmessig endring av adresse, ta umiddelbar kontakt med Posten
                      Postens kunderservice: Tlf. 810 00710  -  ePost: [email protected]
                      Ved tap av førerkort kontakt: Vegdirektoratet tlf.: 815 48000  -  www.vegvesen.no
Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene. De fleste som yter kreditt vil hente inn kredittverdighet hos slike selskaper, en telefon til disse vil kunne verne deg mot ytterlig skade.
                        OBS!: Du bør kontakte alle tre
                      AAA Soliditet AS (tidligere Dun & Bradstreet) -  Telefon: 22 45 93 40
                      www.soliditet.no
                        Experian AS (tidligere CreditInform AS) -  Telefon:815 55454
                      www.experian.no
                        Lindorff Decision AS -  Telefon: 31 27 90 10
                      www.lindorff.no

Kilde: Datatilsynet

Les flere artikler om ID- tyveri på Datatilsynets temasider. www.datatilsynet.no/templates/article____1943.aspx

 

 

Gå til toppen

 


ProPC - en del av MultiTeam - ePost: [email protected]