Hovedside  ||  Informasjon  ||  Tjenester  ||  Nyttige tips  ||  Linker  ||  Arkiv  ||  Kontakt  ||  Kundeservice  || Tilbake


 19.07.2010, oppdatert 08.03.2015

Gå tilbake til Tipssiden

Slik forlenges levetiden
på ditt PC-batteri

Rådene som følger er generelle råd og som gjelder for alle typer PC-batterier
(Lithium-ion/også kalt Li-ion/LIB)
avhengig av produsent eller leverandør.

Kvaliteten på battericellene som sitter i batteriet er avgjørende for batteriets holdbarhet. Batteriet du fikk med din nye PC er alltid av god kvalitet da produsenten kun benytter kvalitetsceller på sine batterier som er av de aller beste på markedet.

   

Nyttige råd og tips:

   
Synes du batteriet på din bærbare PC ikke er bra nok? Da er det kanskje på tide å kalibrere batteriet. De fleste PC-produsenters moderne batterier (kan også gjelde moderne mobiltelefoner) kan ha en mikroprosessor/chip enten i batteriet eller i PC'n som holder styr på lading og kontroll over hvor mye strøm som er i batteriet mens det brukes eller lades. Denne funksjonen må kalibreres fra tid til annen. Spør oss hvordan dette gjøres da det er forskjellige metoder ut fra hvilket merke det er.
   
Unngå å lade batteriet helt ut da dette utgjør en ekstra belastning for batteriet. Flere små utladinger med jevnlige oppladinger er bedre for PC-batterier (Lithium-ion/også kalt Li-ion/LIB) enn en full utlading. Små utladninger og oppladninger skader ikke batteriet. Batterikalibrering anbefales innimellom (se pkt 1). Kort levetid for PC-batterier skyldes først og fremst varmepåvirkning, og ikke ladingsmønsteret.
   
Batteriet bør brukes jevnlig, og minst et par ganger i måneden.
Om PC står til lading til enhver tid er dette ikke å anbefale (se pkt 7)
   
Ikke lagre batteriet over lengre tid uten å lade det opp jevnlig. På grunn av selvutlading på omtrent 10% pr måned vil batteriet etter hvert tappes uten at det er i bruk. Hvis batteriet lades totalt ut vil dette i noen tilfeller ikke la seg lade opp igjen. (se også pkt 5).
   
Oppbevar batteriet på en kjølig plass. Unngå for eksempel en varm bil. For lengre lagring må det påses at batteriet har omtrent 40% ladespenning (se også pkt 4).
   
Ikke utsett batteriet for høy varme. Varmepåvirking er den vanligste årsaken til at et batteri  mister kapasitet. Påse at maskinens vifter fungerer optimalt og at vifter/lufting ikke er tildekket under bruk. Unngå å bruke maskinen på fanget, eller på annet ujevnt underlag som sofa, seng, pute osv. Dette gir ofte for dårlig lufting og øker temperaturen i batteriet (og PC'n forøvrig).
   
Hvis maskinen benyttes tikoplet strømnettet over lengre tid er det hensiktsmessig å ta ut batteriet fra maskinen. Med dette unngår man at batteriet blir oppvarmet mens maskinen er i bruk. I slike tilfeller bør man huske på å lade batteriet ved jevne mellomrom (se også pkt 5).
   
Kort oppsummert:
   

Ta vare på batteriet.
(Be din PC-forhandler eller oss ta en batterikalibrering, se pkt 1 over)
  Om du kjøper nytt batteri bør du kjøpe et originalt batteri som har god kvalitet.
   

Ikke utsett batteriet (eller PC'n forøvrig) for høye temperaturer.
   
Påse at maskinens vifte fungerer optimalt.
  Ikke dekk undersiden til ved å sette maskinen på fanget eller annet ujevnt underlag.
  Det anbefales et PC-brett med vifte for å kjøle maskinen tilstrekkelig.
   
Ikke lad batteriet totalt ut.
  Små oppladinger og utladinger er bedre.
   
Hvis du ikke bruker batteriet må du påse at det har minst 40% lading.
  Lade batteriet jevnlig opp.
   

Gi tilbakemelding eller kommentarer til artikkelen: [email protected]


Gå til toppen

 


ProPC - en del av MultiTeam - ePost: [email protected]