At valget falt på Fredrikshamn (finsk: Hamina) kan ha flere årsaker;
I havet rett utenfor Fredrikshamn går en av Teliasoneras internasjonale
kabelforbindelser. Derifra finnes superrask forbindelse til både Stockholm i
Sverige – og fem-millioner-byen Sankt Petersburg i Russland. Etableringen i
Finland er ikke bare et smart valg med å dekke Russland, men også ved å slippe
landets byråkrati. I følge ubekreftede opplysninger skal Google også ha en anlegg
i Moskva-området.

Det første av Googles datasenter som kjøles ned kun med sjøvann
Enorme vannrør, opptil to meter i diameter, er gravd ned til bunnen i havet hvor
temperaturen på vannet holdes mer stabil enn ved overflaten. Gamle pumper,
noen over 20 år, er blitt restaurert og gjenbrukt i anlegget.
Etter å ha feid forbi serverhallen og kjølet ned serverne som behandler
datamengdene fra deg og meg blandes det oppvarmede vannet med kaldere
vann og pumpes tilbake i havet igjen. Da kan det ha en temperatur på opptil 30
grader, i verste fall, sier Joe Kava.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Svensk vindkraft i Finland
Google undertegnet i 2013 en grønn 10 års energiavtale
med levering av kraft fra Sverige. Anlegget i Finland skal
drives av 100% fornybar energi fra nord-Sverige.
Vindmølleparken som firmaet O2 har bygd styrker
datasenteret med 72Megawatt som igjen avkjøles helt av
sjøvann som derigjennom gir nesten null i karbonutslipp.
Nedenfor er et kart over hvor kraften kommer fra
opprinnelsen, hvor den finnes i rutenettet, og hvor
Googles datasenter i Fredrikshamn, Finland ligger.

Google kjøpte 100% av
vindkraften fra Sverige
Sånn her fungerer det: O2; vindmølleutvikleren, har fått
planleggingsgodkjenning for å bygge en ny vindmøllepark
på 72Megawatt i Maevaara, Övertorneå og Pajala
kommune i Nord-Sverige, ved hjelp av 24 svært effektive
3Megawatt vindmøller. Google forpliktet seg til å kjøpe
hele produksjonen av vindmølleparken i 10 år, slik at de
kan drive sitt finske datasenter i Fredrikshamn med
fornybar energi. Denne avtalen har hjulpet O2 med å sikre
100% finansiering for bygging av vindmølleparken fra
investeringspartneren til det tyske forsikringsselskapet
Allianz, som påtar seg eierskap når vindkraftparken blir
operativ tidlig i 2015.